Belka Marek
 
Encyklopedia PWN
Belka Marek, ur. 9 I 1952, Łódź,
ekonomista i polityk;
od 1994 profesor Uniwersytetu Łódzkiego i Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN (1993–96 dyrektor); 1994–96 wiceprzewodniczący Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów; 1996–II 1997 i XII 1997–2001 doradca ekonomiczny prezydenta RP; II–X 1997 i X 2001–VII 2002 wicepremier, minister finansów i przewodniczący Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów; VI–XI 2003 szef Międzynarodowego Komitetu Koordynacyjnego w Iraku (CIC), z ramienia Tymczasowej Administracji Koalicyjnej; 2004–05 premier RP; 2006–09 sekretarz wykonawczy Komisji Gospodarczej ONZ ds. Europy (UNECE); 2009–10 dyrektor Departamentu Europejskiego Międzynarodowego Funduszu Walutowego zajmował się mikroekonomicznymi aspektami transformacji systemowej w Polsce, teorią ekonomii oraz polityką makroekonomiczną; 2010–16 prezes NBP; Doktryna społeczno-ekonomiczna Miltona Friedmana (1986); Polska transformacja w perspektywie integracji europejskiej. EU Monitoring (1996, współautor).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia