boroorganiczne związki
 
Encyklopedia PWN
boroorganiczne związki,
związki org., których cząsteczki zawierają atom boru związany bezpośrednio z atomem węgla grupy organicznej;
do związków boroorganicznych należą: alkilo- i aryloborany (trimetyloboran (CH3)3B, trifenyloboran (C6H5)3B, karbaborany (karborany) o ogólnym wzorze [(CH)n(BH)mHx], polimery boroorg., np. poli(winylopentaboran). Oprócz atomów węgla, atom boru może wiązać takie heteroatomy, jak m.in.: tlen (np. kwas fenyloboronowy C6H5B(OH)2), fluorowce (np. bromodimetyloboran (CH3)2BBr), azot (np. aminoborany, jak [(CH3)2N]2B(CH3)); niższe alkiloborany odznaczają się dużą prężnością par i zapalają się na powietrzu; często są toksyczne; tworzą liczne związki koordynacyjne; otrzymywane w reakcji halogenków boru ze związkami metaloorg., np. magnezoorg., oraz przez przyłączanie diboranu B2H6 do związków o wiązaniach nienasyconych między atomami węgla (reakcja ta, zw. hydroborowaniem, jest stereospecyficzna, a z.b. otrzymane w ten sposób są półproduktami w syntezie, m.in. alkoholi o żądanej konfiguracji).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia