borany
 
Encyklopedia PWN
borany, borowodory, wodorki boru,
związki boru z wodorem;
większość z nich można określić wzorami ogólnymi BnHn+4, BnHn+6; borany są związkami analogicznymi do węglowodorów i silanów; do najważniejszych należą: B2H6 — diboran(6) (w nawiasie liczba atomów wodoru w cząsteczce), B5H9 — pentaboran(9), B6H10, B10H14; są to gazy i ciecze (do B6) lub ciała stałe o przykrej woni, trujące; nietrwałe; w powietrzu utleniają się (niektóre ulegają samozapłonowi); reagując z wodą tworzą kwas ortoborowy; mają duże ciepło spalania; stosowane jako dodatki do paliw rakietowych; borowodorki metali, gł. tetrahydroboran sodu NaBH4, są stosowane jako selektywne reduktory w syntezie organicznej.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia