borazyna
 
Encyklopedia PWN
borazyna, borazol, B3N3H6,
związek boru z azotem i wodorem;
bezb., palna ciecz, temperatura wrzenia 53°C; ze względu na pierścieniową budowę cząsteczki i podobieństwo niektórych właściwości fiz. i chem. do właściwości benzenu zw. nieorg. benzenem; otrzymywana w reakcji diboranu (B2H6) z amoniakiem (NH3); jest dobrym rozpuszczalnikiem; reaktywna; silne ogrzanie par borazyny lub przeprowadzenie ich w stan plazmy prowadzi do powstania azotku boru (borazonu) i jest wykorzystywane do wytwarzania warstw tego związku.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia