Czekanowska Anna
 
Encyklopedia PWN
Czekanowska, Czekanowska-Kuklińska, Anna, ur. 25 VI 1929, Lwów, zm. 18 X 2021,
córka Jana, etnomuzykolog;
od 1976 profesor Uniwersytetu Warszawskiego (1975–91 dyr. Inst. Muzykologii), od 1999 także KUL; 1975–85 czł. zarządu Międzynar. Rady Muzyki Tradycyjnej (ICTM) UNESCO, 1983–86 wiceprezes zarządu Pol. Tow. Muzyki Współcz., 1990–97 czł. Kom. Koordynacyjnego European Seminar in Ethnomusicology; autorka prac o muzyce pol. i słow., zwłaszcza lud. (Ludowe melodie wąskiego zakresu w krajach słowiańskich 1972, Studien zum National Stil der polnischen Musik 1990), o muzyce Azji (Kultury muzyczne Azji 1981), rozpraw metodologicznych i podręczników (Etnografia muzyczna 1971, Etnomuzykologia współczesna 1987), także syntez (Polish Folk Music: Slavonic Heritage, Polish Tradition, Contemporary Trends 1990, Pathways of Ethnomusicology 2000).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia