molibden

Encyklopedia PWN

molibden, Mo, molybdaenum,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 42;
stopy, których gł. składnikiem jest molibden, a dodatkami stopowymi — tytan (do 1,5%), cyrkon (do 0,3%), wolfram (25%), żelazo, ren i in.;
stal
[niem.],
przerobiony plastycznie techniczny stop żelaza z węglem zawierający do 2,11% węgla oraz inne pierwiastki pochodzące z surowców i paliw stosowanych podczas otrzymywania stali (składniki zwykłe i domieszki) lub dodawane celowo (składniki stopowe).
staliwo, stal lana,
stal odlewana do form odlewniczych, nie poddawana obróbce plast.;
mineralne mikronawozy zawierające niezbędny do życia roślin pierwiastek chemiczny, molibden;
stopy, których gł. składnikiem jest tytan, a dodatkami stopowymi aluminium, mangan, molibden, cyna, wanad, cyrkon i in..
mikroelementy
[gr.-łac.],
mikroskładniki, składniki śladowe,
fizjol. pierwiastki chem. występujące w organizmach zwierzęcych i roślinnych w bardzo małych ilościach (śladowych) i niezbędne do normalnego przebiegu różnych procesów biochem. w tkankach (należą do nutrientów);
molibdenit
[łac. < gr.],
minerał, siarczek molibdenu MoS2;
Olmaliq, Ałmałyk,
miasto we wschodniej części Uzbekistanu, w wilajecie taszkenckim, na północnych stokach Gór Kuramińskich, w dolinie rzeki Ohangaron (dopływ Syr-darii).
smarne środki, pot. smary,
materiały służące do smarowania powierzchni trących, zaliczane do materiałów konstrukcyjnych.
wolfram, W, wolframium,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 74;
stopy, których gł. składnikiem jest wolfram, dodatkami stopowymi gł. metale wysokotopliwe (molibden, tantal, niob, ren, cyrkon, hafn, tor), a także żelazo, nikiel, kobalt.
naturalne nagromadzenie kopaliny w skorupie ziemskiej lub na jej powierzchni, w takiej formie i ilości, które umożliwiają jej gospodarce wykorzystanie obecnie lub w przyszłości.
zdolność metali i stopów do przenoszenia krótko- lub długotrwałych obciążeń (stałych lub zmiennych) w wysokiej temperaturze, połączona z odpornością na wielokrotne zmiany temperatury i niekiedy z żaroodpornością,
stan w południowo-zachodniej części USA, przy granicy z Meksykiem;
związki chemiczne azotu z metalami lub niektórymi niemetalami;

Słownik języka polskiego PWN

molibden «pierwiastek chemiczny, srebrzysty metal o dużej twardości i wytrzymałości»
• molibdenowy
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia