Komitet Koordynacyjny do spraw Polityki Handlowej Wschód–Zachód
 
Encyklopedia PWN
Komitet Koordynacyjny do spraw Polityki Handlowej Wschód–Zachód, ang. Coordinating Committee for East–West Trade Policy (COCOM),
komitet państw NATO i Japonii, działający 1950–94;
utworzony dla koordynowania i kontrolowania handlu państw członkowskich z państwami Europy Wschodniej, zwłaszcza towarami o znaczeniu militarno-strategicznym, urządzeniami nuklearnymi i technologiami przetwarzania danych, poprzez uzgadnianie list towarów, których eksport był objęty nadzorem; skupiała 16 wysoko rozwiniętych państw zachodnich; siedziba w Paryżu; po przemianach 1989–91 — jako Komitet Koordynacyjny ds. Wielostronnej Kontroli Eksportu, 1994 rozwiązany.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia