seaborg

Encyklopedia PWN

seaborg, Sg, seaborgium,
sztucznie otrzymany (1974 w ZIBJ w Dubnej) promieniotwórczy pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 106;
Seaborg
[sị:bo:rg]
Glenn Theodore Wymowa, ur. 19 IV 1912, Ishpeming (stan Michigan), zm. 25 II 1999, Lafayette (stan Kalifornia),
amerykańśki fizyk i chemik;
ameryk, Am, americium,
promieniotwórczy pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 95;
berkel, Bk, berkelium,
promieniotwórczy pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 97;
einstein, Es, einsteinium,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 99;
ferm, Fm, fermium,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 100;
kaliforn, Cf, californium,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 98;
kiur, Cm, curium,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 96;
McMillan
[məkmı̣lən]
Edwin Mattison, ur. 18 IX 1907, Redondo Beach (stan Kalifornia), zm. 7 IX 1991, El Cerrito (tamże),
fizyk amerykański;
pluton, Pu, plutonium,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 94;
broń jądrowa, broń nuklearna,
broń o działaniu wybuchowym polegającym na wyzwoleniu w bardzo krótkim czasie ogromnej ilości energii jądrowej.
pierwiastki chemiczne stanowiące 6 grupę układu okresowego pierwiastków: chrom (Cr), molibden (Mo) i wolfram (W), seaborg (Sg);
mendelew, Md, mendelevium,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 101;
nobel, No, nobelium,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 102;
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 106; → seaborg.
symbol pierwiastka chemicznego o nazwie → seaborg.
promieniotwórcze pierwiastki chemiczne o liczbach atomowych (Z) większych od 92, zajmujące w układzie okresowym pierwiastków kolejne miejsca za uranem: neptun (Np), pluton (Pu), ameryk (Am), kiur (Cm), berkel (Bk), kaliforn (Cf), einstein (Es), ferm (Fm), mendelew (Md), nobel (No), lorens (Lr), rutherford (Rf), dubn (Db), seaborg (Sg), bohr (Bh), has (Hs), meitner (Mt), darmsztadt (Ds), roentgen (Rg);

Tabele, zestawienia

Słownik języka polskiego PWN

seaborg [wym. siborg] «promieniotwórczy pierwiastek chemiczny»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia