kliniczna

Encyklopedia PWN

dział genetyki zajmujący się rozpoznawaniem, prognozowaniem, leczeniem oraz profilaktyką chorób genetycznych;
kontrowersyjne określenie stanu, który faktycznie nie jest śmiercią, lecz wczesnym etapem procesu umierania;
dział analizy chemicznej obejmujący analizę płynów ustrojowych (krew, mocz, płyn mózgowo-rdzeniowy, płyny z jam ciała) oraz innych materiałów biologicznych (szpik kostny, plwocina, materiał z biopsji tkanek, kał);
dział psychologii stosowanej zajmujący się badaniem, diagnozą i terapią zaburzeń w życiu psychicznym człowieka oraz w jego relacjach z otoczeniem.
psychologia
[gr. psychḗ ‘dusza’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
współcześnie, w najszerszym rozumieniu — nauka zajmująca się ludzkimi czynnościami lub zachowaniami, które składają się zarówno z subiektywnych procesów umysłowych, jak i z zewnętrznych, obiektywnych i fizycznych reakcji;
farmakologia
[gr. phármakon ‘lek’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
w szerokim znaczeniu nauka o działaniu na organizm wszystkich substancji chem., w ścisłym, med. zakresie dotyczy mechanizmu działania leków;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia