kliniczna

Encyklopedia PWN

Gibiński Kornel Stanisław, ur. 7 IX 1915, Kraków, zm. 31 III 2012, Katowice,
lekarz internista;
grafologia
[gr. gráphō ‘piszę’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
psychol. w szerokim znaczeniu dziedzina wiedzy obejmująca całość zagadnień związanych z pismem ręcznym — jako czynnością i jako wytworem tej czynności.
Hausmanowa-Petrusewicz Irena, ur. 27 XII 1917, Warszawa, zm. 7 VII 2015,
lekarz neurolog;
hematologia
[gr. haíma ‘krew’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
med. kliniczna i nauk. dyscyplina med., wyodrębniona w 2. poł. XX w., dotycząca krwi i narządów krwiotwórczych w stanach zdrowia i choroby.
immunosupresyjne leki, immunosupressiva,
leki hamujące różne etapy procesu immunogenezy (immunosupresja) obejmującego dojrzewanie, różnicowanie, zdolności rozpoznawcze i reaktywność poszczególnych rodzajów komórek odpornościowych biorących udział w odpowiedzi immunologicznej;
Jasiński Władysław Kazimierz, ur. 22 I 1916, Warszawa, zm. 14 IV 1989, tamże,
lekarz radioterapeuta i onkolog;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia