kliniczna

Encyklopedia PWN

ortopedia
[gr. orthós ‘prosty’, paideía ‘wychowanie’],
dział medycyny klinicznej i nauka wyodrębniona z chirurgii, zajmująca się rozpoznawaniem i leczeniem wad, zniekształceń i zaburzeń czynności narządu ruchu;
Oszacki Aleksander, ur. 22 VI 1883, Kraków, zm. 20 XI 1945, tamże,
ojciec Jana, lekarz internista;
panniculitis
[łac.],
med. stan zapalny tkanki tłuszczowej;
porażenie dziecięce nagminne, choroba Heinego–Medina, poliomyelitis, polio,
med. porażenna choroba zakaźna, gł. dzieci;
reanimacja
[łac. reanimatio ‘przywracanie do życia’],
ożywianie,
med. postępowanie leczn. mające na celu przerwanie i odwrócenie procesu umierania;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia