kliniczna

Encyklopedia PWN

grupa różnorodnych pod względem obrazu klinicznego zapalnych chorób układowych tkanki łącznej.
Lewartowski Bohdan, ur. 20 IV 1929, Warszawa, zm. 15 II 2024, tamże,
fizjolog;
dziedzina medycyny zajmująca się wpływem warunków lotu na organizm ludzki oraz zabezpieczeniem człowieka przed skutkami ich oddziaływania.
mocznica, uremia,
zespół objawów klinicznych występujących w ostatnim okresie przewlekłej niewydolności nerek;
med. zespół objawów klinicznych i biochem. spowodowanych białkomoczem przekraczającym możliwości kompensacyjne organizmu (powyżej 3–3,5 g/dobę);
neurofizjologia
[gr. neúron ‘nerw’, phýsis ‘natura’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
nauka o elementarnych czynnościach układu nerwowego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia