kliniczna

Encyklopedia PWN

Rutkowski Maksymilian, ur. 26 VII 1867, Wielka Wieś (pow. olkuski), zm. 15 IX 1947, Kraków,
lekarz chirurg; jeden z czołowych przedstawicieli krak. szkoły chirurgicznej;
stomatologia
[gr. stóma ‘usta’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
dentystyka,
dział medycyny klinicznej i nauka o przyczynach, przebiegu, rozpoznawaniu, zapobieganiu i leczeniu schorzeń jamy ustnej, zębów oraz narządów sąsiadujących;
Swieten
[swịtən]
Gerard van, ur. 7 V 1700, Lejda, zm. 18 VI 1772, Wiedeń,
lekarz holenderski; uczeń H. Boerhaavego;
Ślopek Stefan, ur. 11 XII 1914, Skawa (pow. myślenicki), zm. 22 VIII 1995, Wrocław,
lekarz, mikrobiolog;
tomografia
[gr. tomós ‘cięty’, ‘tnący’, gráphō ‘piszę’],
sposób uzyskiwania dwuwymiarowego obrazu przekroju obiektu trójwymiarowego w dowolnie wybranej płaszczyźnie, w celu poznania jego struktury wewn., bez konieczności naruszania tej struktury;
transfuzjologia
[łac.-gr.],
med. kliniczna i nauk. dziedzina medycyny wyodrębniona z hematologii, zajmująca się całością zagadnień związanych z pobieraniem, konserwowaniem i leczn. zastosowaniem krwi oraz preparatów krwiopochodnych i krwiozastępczych, a także zapobieganiem powikłaniom potransfuzyjnym (przetaczanie krwi) i leczeniem ich;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia