kliniczna

Encyklopedia PWN

ambiseksualizm
[łac.],
opisywany w seksuologii zespół zachowań zawartych między repertuarem męskich a kobiecych zachowań płciowych;
metodyka wykonywania analizy chemicznej próbek ciekłych, polegająca na przeprowadzaniu kolejnych operacji jednostkowych w czasie przepływu roztworu zawierającego próbkę przez kolejne moduły o określonej funkcji, jak: dozowanie próbki, mieszanie roztworów, dodawanie odczynników, ogrzewanie, rozdzielanie (z wykorzystaniem chromatografii, dializy, ekstrakcji), instrumentalny pomiar sygnału analitycznego;
chem. urządzenie do pomiaru stężenia określonego składnika badanego materiału;
anatomia
[gr. anatomḗ ‘krajanie’],
nauka o budowie organizmów, dyscyplina biologii;
anestezjologia
[gr. anaisthēsía ‘znieczulenie’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
med. nauka i dział medycyny klinicznej zajmującej się wszystkimi metodami znieczulenia, prowadzeniem chorych bezpośrednio przed, w czasie i po operacji;
Angielski Stefan Zygmunt, ur. 6 I 1929, Luboml (Wołyń), zm. 22 IV 2022,
biochemik kliniczny;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia