analiza kliniczna
 
Encyklopedia PWN
analiza kliniczna,
dział analizy chemicznej obejmujący analizę płynów ustrojowych (krew, mocz, płyn mózgowo-rdzeniowy, płyny z jam ciała) oraz innych materiałów biologicznych (szpik kostny, plwocina, materiał z biopsji tkanek, kał);
wykorzystuje się m.in. badania aktywności enzymów oraz techniki spektrofotometryczne, chromatograficzne, cytologiczne i cytochem., serologiczne, parazytologiczne; powszechnie stosuje się analizatory automatyczne (analizatory składu).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia