analizator składu
 
Encyklopedia PWN
analizator składu,
chem. urządzenie do pomiaru stężenia określonego składnika badanego materiału;
składa się z układu doprowadzającego próbkę analityczną, z czujnika przekształcającego informację chemiczną (zależną od stężenia) w sygnał odbierany przez układ, który przetwarza ten sygnał na wynik analizy (cyfrowy, analogowy); zastosowanie m.in. do: kontroli i sterowania procesem produkcyjnym, kontroli jakości powietrza, wody pitnej oraz w przypadkach, gdy istnieje konieczność analizowania wielkiej liczby próbek, np. w analizie klinicznej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia