toksykologia
 
Encyklopedia PWN
toksykologia
[łac. toxicum ‘trucizna’, gr. lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
interdyscyplinarna nauka zajmująca się badaniem jakościowych i ilościowych skutków szkodliwego działania związków chemicznych na człowieka i in. formy życia;
toksykologia zajmuje się badaniem budowy chem. i struktury substancji toksycznych, ich właściwościami, przemianami w organizmie i środowisku, mechanizmami działania toksycznego, a także wykrywaniem, identyfikacją i oznaczaniem w materiale biol.; toksykologia zajmuje się truciznami w szerokim znaczeniu, obejmując większość związków chemicznych (ksenobiotyków) i czynników szkodliwych; toksykologia ogólna zajmuje się definiowaniem podstawowych pojęć, jak trucizna, zatrucie, toksyczność, zależność budowy chem. związku i jego działania, ogólne mechanizmy działania, natomiast toksykologia szczegółowa obejmuje grupy trucizn o podobnej budowie, właściwościach czy zastosowaniu; duży dział toksykologii stanowi toksykologia stosowana, która obejmuje toksykologię kliniczną — diagnozowanie i leczenie zatruć, toksykologię sądowo-lekarską — wykrywanie zatruć śmiertelnych (rozmyślnych, przypadkowych) oraz analitykę toksykologiczną.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia