biopomiary
 
Encyklopedia PWN
biopomiary,
metody określania wielkości fiz. i chem. charakteryzujących organizmy żywe oraz wyznaczania współzależności między tymi wielkościami;
wykorzystywane w biologii i medycynie (gł. diagnostyce med.), weterynarii, biotechnologii, agrotechnice i ochronie środowiska; w odniesieniu do diagnostyki med. można wyróżnić: 1) b. wielkości biomech., np. ciśnienia krwi, płynu mózgowego, przepływu krwi, parametrów charakteryzujących postawę i czynności ruchowe; 2) b. wielkości biofiz., np. sygnałów bioelektrycznych ( EKG, mikropotencjałów serca, EEG), sygnałów biomagnet., promieniowania jonizującego; 3) b. wielkości biochem., np. stężenia jonów i cząsteczek org. we krwi i moczu, zawartości pierwiastków i związków śladowych.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia