kliniczna

Encyklopedia PWN

biotechnologia
[gr. bíos ‘życie’, téchnē ‘sztuka’, ‘rzemiosło’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
interdyscyplinarna dziedzina nauki posługująca się wiedzą z biochemii, mikrobiologii i nauk inżynieryjnych, obejmująca różne kierunki techniczne wykorzystania materiałów i procesów biologicznych (w szczególności obejmuje procesy biosyntezy i biotransformacji przebiegające z udziałem drobnoustrojów, kultur tkankowych — roślinnych i zwierzęcych — in vitro oraz enzymów, a także izolację otrzymanych w ten sposób bioproduktów).
Bochenek Zbigniew, ur. 8 II 1923, Lwów, zm. 14 VII 1977, Warszawa,
lekarz otolaryngolog;
placówka nauk.-badawcza, utworzona 1970 z działającego od 1958 w Akad. Med. w Warszawie Studium Doskonalenia Lekarzy;
med. ostre choroby zakaźne wywołane przez pałeczki d.rz. Salmonella;
med., genet. nauka i dyscyplina kliniczna zajmująca się wadami budowy.
fizjologia
[gr. phýsis ‘natura’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
nauka o funkcjach żywych organizmów, ich narządów, tkanek i komórek;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia