kliniczna

Encyklopedia PWN

Lewicki Andrzej, ur. 29 V 1910, Lwów, zm. 30 XII 1972, Poznań,
psycholog;
medycyna
[łac. medicina ‘sztuka lekarska’],
nauka o zdrowiu i chorobie człowieka oraz sztuka leczenia i zapobiegania chorobom;
pediatria
[gr. país ‘dziecko’, iatreía ‘leczenie’],
medycyna wieku rozwojowego,
dział medycyny klinicznej i teoret., zajmujący się problemami zdrowia dziecka: śledzeniem prawidłowości i zaburzeń rozwoju somatycznego i psychicznego od momentu urodzenia aż do zakończenia procesu dojrzewania (0–18. roku życia).
Maruszewski Mariusz, ur. 17 V 1932, Warszawa, zm. 10 VI 1973, tamże,
psycholog;
psychopatologia
[gr. psychḗ ‘dusza’, páthos ‘cierpienie’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
dziedzina psychiatrii zajmująca się opisywaniem, interpretowaniem, wyjaśnianiem i klasyfikowaniem tych zjawisk życia psychicznego, które mają praktyczne znaczenie kliniczne, tzn. są przydatne w diagnostyce zaburzeń psychicznych i leczeniu osób z zaburzeniami psychicznymi;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia