jednostronne

Encyklopedia PWN

mat. powierzchnia różniąca się tym od „normalnej” powierzchni dwustronnej, że można ją całą pokolorować bez odrywania od niej kredki (nie przechodząc przez brzeg powierzchni);
DVD, ang. Digital Versatile Disc
[‘uniwersalny dysk cyfrowy’],
system zapisu (i odczytu) za pomocą wiązki promieniowania lasera sygnałów cyfrowych na nośniku, tzw. dysku lub płycie DVD;
układ połączeń elektrycznych zawierający też niekiedy inne elementy elektryczne (np. rezystory, cewki elektryczne), wykonany w określony sposób na powierzchni wspólnego podłoża elektroizolacyjnego.
Partia Pracy, Labour Party,
brytyjska socjaldemokr. partia polityczna.
duże zmiany materiału genetycznego, pociągające za sobą zmiany w liczbie lub wyglądzie chromosomów, wykrywalne w badaniach cytogenetycznych (cytogenetyka);
akt organu państwa zawierający ogólne reguły postępowania (normy prawne),
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia