jednostronne

Encyklopedia PWN

linoleum
[łac.],
produkt otrzymywany przez jednostronne pokrycie tkaniny jutowej masą uzyskaną z utlenionego oleju lnianego (tzw. linoksynu), zawierającego napełniacz (mączka drzewna lub pył korkowy), zmiękczacz (kalafonia) i substancje barwiące;
łuskiewnik, Lathraea,
rodzaj z rodziny trędownikowatych;
mat. jednostronna powierzchnia z brzegiem (powierzchnia jednostronna), uzyskiwana przez sklejenie 2 przeciwległych boków prostokąta, po jego uprzednim skręceniu, tak by pary przeciwległych wierzchołków zostały utożsamione;
prawo międzynarodowe publiczne, łac. ius gentium, prawo narodów,
zespół norm regulujących przede wszystkim stosunki zewn. państw, jak również stosunki międzynar. z udziałem innych niż państwa podmiotów tego prawa (międzynar. organizacje międzyrządowe, Stolica Apostolska, niesuwerenne podmioty terytorialne, narody walczące o niepodległość).
med. liczne wady strukturalne wywołane przez jeden lokalny defekt budowy.
Weber Max Wymowa, ur. 21 IV 1864, Erfurt, zm. 14 VII 1920, Monachium,
niemiecki socjolog, historyk, religioznawca, metodolog nauk społecznych.
fiz. warunki ograniczające dowolność zmiany współrzędnych (lub ich pochodnych względem czasu) układu fiz. (mech., elektr., termodynamicznego i in.).
wrzos, Calluna,
rodzaj z rodziny wrzosowatych występujący w Europie, północno-zachodniej Afryce, zachodniej Syberii, na południowym wybrzeżu M. Czarnego i na Azorach, obejmuje 1 gat. zimotrwały krzew lub krzewinkę — w. zwyczajny (w. pospolity, C. vulgaris);
indywidualny, jednostronny akt prawny organu administracji publicznej;
anizokoria
[gr.],
med. różna szerokość źrenic obu oczu;
bilans księgowy, bilans przedsiębiorstwa,
ekon. zestawienie wyrażonych wartościowo zasobów majątkowych (aktywów) oraz źródeł ich finansowania (pasywów) na dany dzień, zwany bilansowym, którym jest zwykle ostatni dzień roku kalendarzowego.
bliźniczka, bliźniczka psia trawka, Nardus stricta,
gatunek z rodziny wiechlinowatych (traw);
jednostronna ozdoba (kolista zawieszka) ze złotej blaszki, naśladująca rzymski medalion;
Chagasa choroba, trypanosomoza amerykańska,
ostra choroba zakaźna wywoływana przez wiciowca Trypanosoma cruzi;
med. upośledzenie chodzenia;
dysk magnetooptyczny, ang. Magneto-Optical Disc (MOD),
nośnik informacji stosowany w systemie zapisu magnetooptycznego;
elastooptyka
[łac. elasticus ‘sprężysty’, gr. optikós ‘wzrokowy’ < optós ‘widzia(l)ny’],
optyka naprężeń, fotosprężystość,
doświadczalna metoda analizy stanu naprężenia i odkształcenia w ciałach stałych —
Fauresmith kultura
[k. fạuərsmıŧ],
archeol. kultura paleolitu południowej Afryki;
zapora i elektrownia na Dunaju, na granicy węg.-słowac.;

Materiały dodatkowe

Tabele, zestawienia

Słownik języka polskiego PWN

zobowiązanie jednostronne «zobowiązanie, przy którym tylko jedna z objętych nim stron jest zobowiązana do czegoś»
jednostronny
1. «poruszający się w jednym kierunku»
2. «znajdujący się na jednej z dwóch stron»
3. «wykonywany przez jedną ze stron, np. władze państwa, dowództwo armii»
4. «mający wąski zakres»

• jednostronnie • jednostronność
krok jednostronny «krok narciarski o charakterystycznej, jednostronnej pracy rąk i nóg»
protokół jednostronny «protokół spisany tylko przez jedną ze stron zainteresowanych jakąś sprawą»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia