jednostronne

Encyklopedia PWN

Laplace’a przekształcenie, transformacja Laplace’a,
mat. przekształcenie całkowe, które funkcji zmiennej rzeczywistej f(t) przyporządkowuje funkcję zmiennej zespolonej F(z): , gdzie f(t) jest funkcją określoną na półprostej (0, +∞) — p.L. jednostronne, lub , gdzie f(t) jest określona na całej prostej (tzn. −∞ < t < +∞) — p.L. dwustronne.
linoleum
[łac.],
produkt otrzymywany przez jednostronne pokrycie tkaniny jutowej masą uzyskaną z utlenionego oleju lnianego (tzw. linoksynu), zawierającego napełniacz (mączka drzewna lub pył korkowy), zmiękczacz (kalafonia) i substancje barwiące;
łuskiewnik, Lathraea,
rodzaj z rodziny trędownikowatych;
mat. jednostronna powierzchnia z brzegiem (powierzchnia jednostronna), uzyskiwana przez sklejenie 2 przeciwległych boków prostokąta, po jego uprzednim skręceniu, tak by pary przeciwległych wierzchołków zostały utożsamione;
prawo międzynarodowe publiczne, łac. ius gentium, prawo narodów,
zespół norm regulujących przede wszystkim stosunki zewn. państw, jak również stosunki międzynar. z udziałem innych niż państwa podmiotów tego prawa (międzynar. organizacje międzyrządowe, Stolica Apostolska, niesuwerenne podmioty terytorialne, narody walczące o niepodległość).

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia