akt prawny
 
Encyklopedia PWN
akt prawny,
akt organu państwa zawierający ogólne reguły postępowania (normy prawne),
np. ustawa, dekret, rozporządzenie i zarządzenie naczelnych organów administracji publicznej, oraz obowiązujące na określonym terenie akty organów adm.; także działanie organu państwa lub innego podmiotu prawa, zgodne z normami obowiązującego prawa i zmierzające do wywołania określonych skutków prawnych; działanie to ma zwykle postać orzeczenia organów państwa lub czynności prawnej innych podmiotów prawa; akty prawne dzieli się na: jednostronne (np. orzeczenie o wywłaszczeniu), dwustronne (np. umowa o pracę), bądź też na konstytutywne (np. nadanie obywatelstwa) i deklaratoryjne (np. stwierdzenie ważności testamentu przez sąd).
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia