czynność prawna
 
Encyklopedia PWN
czynność prawna,
świadome i zgodne z przepisami prawnymi zachowanie się osoby fiz. lub prawnej zmierzające do ustanowienia, zmiany lub zniesienia stosunku prawnego;
niezbędnym elementem czynności prawnej jest oświadczenie woli (tj. zewn. przejaw aktu woli) zmierzające do wywołania jednego z wymienionych skutków prawnych; czynność prawna może być dokonana w dowolnej formie, chyba że prawo uzaleznia jej ważność od zachowania formy szczególnej (np. notarialnej); czynność prawna nie wywołuje żadnych skutków, jeśli jest bezwzględnie nieważna (np. sprzeczna z ustawą lub z zasadami współżycia społ.).
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia