jednostronne

Encyklopedia PWN

rzem. artyst. tkanina dekoracyjna jednostronna, naśladująca obraz;
gradacja
[łac. gradatio ‘stopniowanie’],
biol. szybki wzrost liczebności gatunku zwierzęcego i masowe pojawienie się go na określonym obszarze;
polityka społ. gałąź higieny zajmująca się skutkami oddziaływania na człowieka różnych szkodliwych czynników (chemicznych, fizycznych i biologicznych) występujących w środowisku pracy;
archeol. kultura rozwijająca się na Płw. Indochińskim, Sumatrze i w Malezji między X a V w. p.n.e., a może nawet do III tysiąclecia p.n.e.;
przywileje udzielane państwom eur. i ich mieszkańcom na mocy aktów jednostronnych lub umów międzynar. przez państwa azjat. (zwłaszcza Turcję) w XVI–XIX w.
kaseta magnetowidowa, kaseta wideo, kaseta wizyjna, wideokaseta,
kaseta z taśmą magnet. służąca do zapisywania i odtwarzania obrazów telewizyjnych oraz towarzyszącego im dźwięku przy użyciu magnetowidu lub kamwidu.
techn. element konstrukcyjny w kształcie wydłużonej bryły o zbieżnych (nachylonych względem siebie) bocznych powierzchniach; jednostronny lub dwustronny;
kobierzec, dywan,
rzem. artyst. tkanina dekoracyjna jednostronna, z puszystą okrywą włosową po prawej stronie, tworząca wzór, widoczny też po stronie lewej;
konwalia majowa, lanuszka, Convallaria majalis,
gatunek bylin z rodziny konwaliowatych (wydzielonej z rodziny liliowatych), rosnący w cienistych lasach liściastych i mieszanych Europy po północno-wschodnią Azję oraz w Ameryce Północnej;
mieczyk, gladiolus, gladiola, Gladiolus,
rodzaj z rodziny kosaćcowatych obejmujący ok. 180 (250) gat. roślin bulwiastych występujących w Europie, Azji Mniejszej i Afryce Południowej;
Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości (MTS), ang. International Court of Justice, fr. Cour Internationale de Justice,
gł. organ sądowy ONZ, utw. 1945;
techn. narzędzie ręczne — młotek (np. m. ślusarski, kowalski, blacharski, szewski, kamieniarski) lub narzędzie przenośne z napędem pneumatycznym — młot pneumatyczny do przebijania otworów w murze lub betonie, albo maszyna do obróbki plast. metali przez uderzanie — młot maszynowy.
Möbius August Ferdinand, ur. 17 XI 1790, Schulpforte, zm. 26 IX 1868, Lipsk,
niem. matematyk i astronom;
monolog
[gr.],
jednostronna ciągła wypowiedź formułowana samotnie bądź przy milczącej obecności audytorium.
morze terytorialne (wody terytorialne),
pas wód morskich przyległych do wybrzeża lub wód wewnętrznych, stanowiący integralną część terytorium państwa;
obszar krytyczny, obszar krytyczny testu statystycznego,
statyst. podzbiór zbioru wartości cechy statyst. w próbce (podzbiór przestrzeni próby) o tej własności, że jeżeli obserwowane wartości próby należą do o.k., to podejmuje się decyzję o odrzuceniu hipotezy zerowej (statystyczne testy);
roln. podstawowy zabieg w systemie uprawy płużnej roli, wykonywany za pomocą pługa odkładnicowego;
Osetia Południowa, gruz. Samkhret’isa Oset’i, osetyjskie Hussar Iryston,
region autonomiczny w Gruzji, na południowych stokach Wielkiego Kaukazu;
Państwo Islamskie (PI), Ad-Daula al-Islamijja, 2006–2013 Islamskie Państwo w Iraku, 2013–14 Islamskie Panstwo w Iraku i Lewancie,
muzułmańska (sunnicka) organizacja terrorystyczna;

Materiały dodatkowe

Tabele, zestawienia

Słownik języka polskiego PWN

zobowiązanie jednostronne «zobowiązanie, przy którym tylko jedna z objętych nim stron jest zobowiązana do czegoś»
jednostronny
1. «poruszający się w jednym kierunku»
2. «znajdujący się na jednej z dwóch stron»
3. «wykonywany przez jedną ze stron, np. władze państwa, dowództwo armii»
4. «mający wąski zakres»

• jednostronnie • jednostronność
krok jednostronny «krok narciarski o charakterystycznej, jednostronnej pracy rąk i nóg»
protokół jednostronny «protokół spisany tylko przez jedną ze stron zainteresowanych jakąś sprawą»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia