jednostronne

Encyklopedia PWN

med. liczne wady strukturalne wywołane przez jeden lokalny defekt budowy.
Weber Max Wymowa, ur. 21 IV 1864, Erfurt, zm. 14 VII 1920, Monachium,
niemiecki socjolog, historyk, religioznawca, metodolog nauk społecznych.
fiz. warunki ograniczające dowolność zmiany współrzędnych (lub ich pochodnych względem czasu) układu fiz. (mech., elektr., termodynamicznego i in.).
wrzos, Calluna,
rodzaj z rodziny wrzosowatych występujący w Europie, północno-zachodniej Afryce, zachodniej Syberii, na południowym wybrzeżu M. Czarnego i na Azorach, obejmuje 1 gat. zimotrwały krzew lub krzewinkę — w. zwyczajny (w. pospolity, C. vulgaris);
indywidualny, jednostronny akt prawny organu administracji publicznej;
anizokoria
[gr.],
med. różna szerokość źrenic obu oczu;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia