jednostronne

Encyklopedia PWN

dysk magnetooptyczny, ang. Magneto-Optical Disc (MOD),
nośnik informacji stosowany w systemie zapisu magnetooptycznego;
elastooptyka
[łac. elasticus ‘sprężysty’, gr. optikós ‘wzrokowy’ < optós ‘widzia(l)ny’],
optyka naprężeń, fotosprężystość,
doświadczalna metoda analizy stanu naprężenia i odkształcenia w ciałach stałych —
Fauresmith kultura
[k. fạuərsmıŧ],
archeol. kultura paleolitu południowej Afryki;
zapora i elektrownia na Dunaju, na granicy węg.-słowac.;
rzem. artyst. tkanina dekoracyjna jednostronna, naśladująca obraz;
gradacja
[łac. gradatio ‘stopniowanie’],
biol. szybki wzrost liczebności gatunku zwierzęcego i masowe pojawienie się go na określonym obszarze;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia