jednorodnych

Encyklopedia PWN

statyst. metody służące do klasyfikacji obiektów opisywanych przez wiele ich właściwości.
mat. równania całkowe (liniowe) postaci , gdzie φ — funkcja niewiadoma, f(x) — funkcja znana, K(x, s) — funkcja znana, zw. jądrem równania całkowego;
wariogram
[łac.-gr.],
mat. funkcja 2 zmiennych, opisująca zmienność pola losowego dla każdej pary punktów tego pola;
przędza wielokrotna (nitkowana) średniej i znacznej grubości, z różnych surowców jednorodnych lub ich mieszanek (np. wełny, poliakrylonitrylu, wełny z poliestrem),
całokształt prac doświadczalnych, których celem jest badanie zjawisk wzajemnego oddziaływania gazu i zanurzonego w nim ciała stałego, jeżeli występuje ruch względny gazu i ciała.
Batchelor
[bạ̈czələr]
George Keith, ur. 8 III 1920, Melbourne, zm. 30 III 2000, Cambridge,
hydromechanik brytyjski;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia