jednorodnych

Encyklopedia PWN

populacja roślin o jednorodnych właściwościach biologicznych, morfologicznych i użytkowych, zachowująca je przy rozmnażaniu właściwym dla danej odmiany (generatywnym lub wegetatywnym), uzyskana w wyniku hodowli (hodowla roślin) lub selekcji i działania lokalnych czynników przyrodniczo-rolniczych;
fiz. zjawisko powstawania w ośrodku, w którym się rozchodzi fala pierwotna, fal wtórnych (niespójnych z nią), rozchodzących się w różnych kierunkach;
substancja, zwykle ciekła, zdolna do rozpuszczania innych substancji, czyli tworzenia z nimi układów jednorodnych;
zdolność substancji do tworzenia z innymi substancjami układów jednorodnych — roztworów;
Spencer
[spẹnsər]
Herbert Wymowa, ur. 27 IV 1820, Derby, zm. 8 XII 1903, Brighton,
angielski filozof i socjolog, jeden z twórców socjologii.
część mowy, wyraz niesamodzielny, którego funkcja składniowa polega na łączeniu jednorodnych części zdania (ląd i morze, ładne, ale niepraktyczne) lub zdań wchodzących w skład zdań złożonych (Odwiedzę cię, jeśli podasz mi swój nowy adres. Posłuchamy muzyki i obejrzymy zdjęcia.);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia