jednorodnych

Encyklopedia PWN

mat. przestrzeń topologiczna, w której dla dowolnych 2 punktów istnieje homeomorfizm przeprowadzający jeden z tych punktów na drugi; innymi słowy: położenie każdego punktu w p.j. jest takie samo;
model kosmologiczny, w którym gęstość materii nie zależy od miejsca, choć może zmieniać się w czasie;
mat. funkcja, której wartość po pomnożeniu każdej ze zmiennych niezależnych przez dowolną liczbę t zostaje pomnożona przez tp (f.j. stopnia p);
mat. suma jednomianów tego samego stopnia;
wprawianie w ruch danego ośrodka w celu uzyskania emulsji, zawiesiny ciał stałych lub przyspieszenia niektórych procesów (np. ekstrakcji, absorpcji, wymiany ciepła, rozpuszczania);
energia potencjalna nagromadzona w ciele sprężystym przy odkształcaniu wywołanym obciążeniem.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia