mieszanie
 
Encyklopedia PWN
mieszanie,
wprawianie w ruch danego ośrodka w celu uzyskania emulsji, zawiesiny ciał stałych lub przyspieszenia niektórych procesów (np. ekstrakcji, absorpcji, wymiany ciepła, rozpuszczania);
w przypadku płynów m. jest stosowane najczęściej w celu przyspieszenia procesu dyfuzji (w reakcjach chem., w procesach absorpcji, wymiany ciepła), zaś w przypadku ciał stałych — w celu uzyskania jednorodnych mieszanin (zwykle m. w mieszarkach). Aparaty do otrzymywania jednorodnych mieszanin cieczy (lub ciekłych mieszanin zawierających niewielkie ilości rozproszonej substancji stałej lub gazu) są zw. mieszalnikami; mieszalnik jest zbiornikiem, zaopatrzonym w mieszadła (wirnikowe, wibracyjne), niekiedy też w pompy; ciecze mogą być mieszane także za pomocą przepuszczanego przez nie gazu (barbotaż).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia