jednorodnych

Encyklopedia PWN

mat. metody zapisywania liczb całkowitych lub rzeczywistych.
mat. szczelne pokrycie płaszczyzny jednym lub kilkoma rodzajami nie nakładających się na siebie wielokątów (płytek);
substancje chem. zdolne do egzotermicznego rozkładu lub spalania z wydzieleniem dużych ilości gorących gazów, stanowiące źródło energii i czynnik roboczy w silnikach rakietowych;
zespoły komórek w roślinie wyróżnione ze względu na strukturę i funkcję, położenie i pochodzenie;
asocjacja
[łac. associatio ‘połączenie’, ‘związek’],
chem. odwracalne łączenie się indywiduów chemicznych (cząsteczek, jonów, atomów) w większe układy (tzw. asocjaty) złożone z dwu lub większej liczby cząstek;
Beecroft Vanessa, ur. 1969,
artystka włoska;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia