spójnik
 
Encyklopedia PWN
spójnik,
część mowy, wyraz niesamodzielny, którego funkcja składniowa polega na łączeniu jednorodnych części zdania (ląd i morze, ładne, ale niepraktyczne) lub zdań wchodzących w skład zdań złożonych (Odwiedzę cię, jeśli podasz mi swój nowy adres. Posłuchamy muzyki i obejrzymy zdjęcia.);
rozróżnia się spójniki współrzędne (i, a, ale, albo, więc) i podrzędne (choć, żeby, że, jeżeli, ponieważ, gdy, gdzie).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia