zdanie
 
Encyklopedia PWN
zdanie,
językozn. jedna z podstawowych kategorii składniowych, w szerszym rozumieniu — jednostka komunikacji językowej, czyli przekazywania sobie informacji za pomocą języka.
w funkcji tej samej części zdania mogą wystąpić różne pod względem kategorialnym elementy językowe (pojedyncze wyrazy lub grupy wyrazowe, a nawet zdania podrzędne, różne części mowy), np. wyrażenie pełniące funkcję podmiotu w następujących zdaniach: Basia mię denerwuje, Ona mię denerwuje, Denerwuje mię to, że ona się tak głupio zachowuje.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia