dopełnienie
 
Encyklopedia PWN
dopełnienie, przedmiot, obiekt,
część zdania, imię lub grupa wyrazowa imienna, nazywająca przedmiot (pojęcie), związana związkiem rządu z formą osobową czasownika;
dopełnienie jest wyrażane rzeczownikiem we wszystkich przypadkach; wyróżnia się dopełnienie bliższe i dalsze; dopełnienie bliższe przy zamianie orzeczenia czynnego na stronę bierną staje się podmiotem, np. Jan czyta artykuł. Artykuł jest czytany przez Jana.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia