czasownik
 
Encyklopedia PWN
czasownik,
leksem, którego podstawową funkcją językową jest funkcja członu gł. zdania;
spełniają ją tzw. formy osobowe; wtórnie formy czasownikowe pełnią też inne funkcje w wypowiedzeniu — są to tzw. formy imienne czasowników, bezokoliczniki, imiesłowy; z czasownikami łączą się kategorie gramatyczne: czas, osoba, aspekt, tryb, strona; ogół form czasownikowych w danym języku nosi nazwę koniugacji.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia