aspekt
 
Encyklopedia PWN
aspekt
[łac.],
językozn. kategoria gramatyczna czasownika wyrażająca opozycję sposobów widzenia akcji; w językach słowiańskich jest to opozycja czasowników dokonanych do niedokonanych;
czasowniki niedokonane przedstawiają akcję w toku lub powtarzalną, np. pisze, pisuje; czasowniki dokonane zaś — akcję widzianą z momentu czasowego późniejszego niż jej przebieg, nie mogą więc wyrażać czasu teraźniejszego, np. napisał /napisze; w innych językach za aspekt są uznawane inne regularne różnice wyrażane za pomocą form fleksyjnych, np. angielskie formy ciągłe i nieciągłe typu he is working /he works (‘on właśnie pracuje/on pracuje’).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia