czas
 
Encyklopedia PWN
czas,
językozn. kategoria fleksyjna czasownika służąca jako gramatyczny środek określania czasu sytuacji, która jest treścią wypowiadanego zdania, poprzez jej relację do momentu czasowego już wyznaczonego;
np. czas teraźniejszy, przeszły, przyszły; system czasów w języku pol. i in. słow. wiąże się historycznie z rozwojem kategorii aspektu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia