związek zgody
 
Encyklopedia PWN
związek zgody, kongruencja,
językozn. stosunek syntaktyczny między 2 składnikami zdania, z których jeden narzuca drugiemu formę kategorialną, zgodnie z jego własną formą;
W związkach zgody co do liczby, rodzaju i przypadku pozostaje np. rzeczownik z towarzyszącym mu przymiotnikiem lub zaimkiem przymiotnym — rzeczownik determinuje liczbę, rodzaj i przypadek przymiotnika lub zaimka (mój dobry kolega, mojego dobrego kolegi, moich dobrych kolegów). W związkach zgody co do liczby (a w czasie przeszłym też co do rodzaju) może pozostawać grupa imienna w mianowniku z formą osobową czasownika (człowiek pracuje, ludzie pracowali, kobiety pracowały).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia