wariogram
 
Encyklopedia PWN
wariogram
[łac.-gr.],
mat. funkcja 2 zmiennych, opisująca zmienność pola losowego dla każdej pary punktów tego pola;
w. pola losowego Z(s) w obszarze D, określony wzorem 2γ(s1, s2) = E(Z(s1) − Z(s2))2, gdzie E oznacza wartość oczekiwaną, opisuje oczekiwane zróżnicowanie pola losowego dla każdej pary punktów s1, s2 z obszaru D; funkcja γ jest nazywana semiwariogramem; pole losowe, dla którego wartości w. zależą wyłącznie od różnicy h = s1s2, czyli spełniają warunek γ(s, s + h) = (h) dla każdej pary punktów s, s + h i funkcji (h) = γ(s0, s0 + h), jest nazywane polem istotnie jednorodnym; gdy EZ(s + h) = EZ(s) oraz gdy w. (h) jest funkcją stałą, pole losowe jest nazywane polem istotnie stacjonarnym; jeśli pole losowe jest izotropowe i istotnie jednorodne, w. zależy jedynie od długości wektora h.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia