pole losowe
 
Encyklopedia PWN
pole losowe,
mat. zjawisko losowe określone na zadanym zbiorze, ściślej — rodzina zmiennych losowych Z(s) indeksowana dwu- lub trójwymiarowym parametrem s opisującym położenie punktu, w którym zachodzi badany proces;
w przypadku gdy do współrzędnych położenia jest dołączona dodatkowa współrzędna oznaczająca czas, p.l. opisuje zachowanie się procesu w wybranych punktach i w ustalonych momentach czasowych; tak zdefiniowane p.l. jest uogólnieniem procesu stochastycznego; podstawowymi parametrami opisującymi p.l. są: wartość oczekiwana procesu, autokorelacja przestrzenna i funkcja wariogramu; oszacowanie i prognozowanie wartości p.l. na danym obszarze na podstawie pomiarów zebranych w wybranych punktach obserwacyjnych jest jednym z podstawowych zadań geostatystyki (kriging).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia