izolowany

Encyklopedia PWN

antybolszewicki ruch chłopski 1920–21 w guberni tambowskiej, zw. przez bolszewików antonowszczyzną (miało to na celu uniknięcie terminu „powstanie” i pomniejszenia znaczenia ruchu), od nazwiska przywódcy powstania, eserowca A. Antonowa;
protoplast
[gr.],
biol. protoplazma komórek glonów, grzybów i roślin, a także określenie komórki bakterii, glonu, grzyba lub rośliny po usunięciu ściany komórkowej przez poddanie jej trawieniu enzymatycznemu (w celach eksperymentalnych);
psychiatria
[gr. psychḗ ‘dusza’, iatreía ‘leczenie’],
dziedzina medycyny zajmująca się rozpoznawaniem, leczeniem i rehabilitacją osób z zaburzeniami psychicznymi, a także zapobieganiem tym zaburzeniom.
polityka rządu rosyjskiego prowadzona w okresie zaborów w celu wpojenia rosyjskiej kultury oraz świadomości narodowej ludności zamieszkującej ziemie zajęte w wyniku rozbiorów Polski; panował pogląd, że dialekty języków białoruskiego i ukraińskiego są regionalnymi odmianami języka rosyjskiego, wyznawcy prawosławia oraz katolicyzmu obrządku greckiego są Rosjanami, ludność polska, litewska i żydowska zaś powinna przyjąć język, kulturę i religię Rosjan.
samar, Sm, samarium,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 62;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia