izolowany

Encyklopedia PWN

trąd, choroba Hansena, lepra,
choroba zakaźna o stosunkowo małej zaraźliwości, wywołana przez prątek trądu (Mycobacterium leprae);
Tu Youyou, ur. 1930, Ningbo,
chińska farmakolog;
wspólnota gospodarstwa społecznego (WGS), ang. Community-based Social Farming (CSF),
nowa forma gospodarowania na obszarach wiejskich.
zaprawa, grunt,
szt. plast.
nauka o roślinach leczn., ich hodowli i uprawie, o zbiorze i przechowywaniu surowców roślinnych, o przygotowaniu z nich preparatów leczn. i izolowaniu substancji czynnych;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia