zielarstwo
 
Encyklopedia PWN
zielarstwo,
nauka o roślinach leczn., ich hodowli i uprawie, o zbiorze i przechowywaniu surowców roślinnych, o przygotowaniu z nich preparatów leczn. i izolowaniu substancji czynnych;
leki roślinne sporzadzali już staroż. Babilończycy, Asyryjczycy i Chińczycy; duże zasługi w tej dziedzine położyli m.in. Hipokrates i Galen, który wprowadził i rozpowszechnił wiele nowych postaci leków roślinnych (od jego nazwiska pochodzi nazwa „leki galenowe”).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia