farmakopea
 
Encyklopedia PWN
farmakopea
[gr. pharmakopoiía ‘sporządzanie leków’],
urzędowy zbiór monografii określających wymogi, które muszą spełniać środki lecznicze, surowce farmaceutyczne i gotowe postaci leku, aby mogły być dopuszczone do obrotu i handlu;
wymogi farmakopealne dotyczą metod badania substancji leczniczych, norm jakościowych, jakie powinny one spełniać (właściwości fizykochemiczne), a także sposobu ich dawkowania (dawki maksymalne); niekiedy farmakopea podaje również sposób przygotowania określonego produktu. Farmakopea może obowiązywać na terenie jednego państwa (farmakopea narodowa, w Polsce — Farmakopea Polska V) lub też wszystkich państw objętych stosowną umową (np. Farmakopea Europejska, Farmakopea Międzynarodowa).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia