izolowany

Encyklopedia PWN

mat. w przestrzeni metrycznej — punkt a ze zbioru A mający tę własność, że istnieje liczba r >  0, taka że każdy inny punkt z A jest w odległości niemniejszej niż r od a;
izolujące języki, pozycyjne języki,
morfologiczny typ języków, w których stosunki gramatyczne są oznaczone nie przez formy samych wyrazów, lecz za pomocą wyrazów pomocniczych, szyku lub intonacji.
tranzystor unipolarny z izolowaną bramką, IGFET, ang. Insulated Gate FET,
tranzystor unipolarny wytwarzany zarówno z półprzewodników monokrystal., jak i polikrystal.;
oddziaływanie między atomami lub grupami atomów prowadzące do utworzenia bardziej złożonego układu, np. cząsteczki, kryształu (szkło kryształowe);
tranzystor
[ang.],
przyrząd półprzewodnikowy o co najmniej 3 elektrodach mający właściwość wzmacniania sygnałów elektr., tj. stanowiący element czynny układów elektronicznych;
fiz. jedno z podstawowych praw fizyki: całkowita energia dowolnego izolowanego (tj. nie oddziałującego z otoczeniem) układu fizycznego ma wartość stałą;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia