izolowany

Encyklopedia PWN

schizotymia
[gr.],
właściwość osobowości przejawiająca się trudnościami w nawiązywaniu kontaktu emocjonalnego z otoczeniem, skłonnością do izolowania się i zagłębiania we własnych przeżyciach.
Schneider
[sznạir]
Walter, żył w XX w.,
amerykański mikrobiolog;
Sejm Czteroletni 1788–92, Sejm Wielki,
obradował w Warszawie 6 X 1788–29 V 1792, zawiązany 7 X (za zgodą Rosji) w konfederację pod laską marszałków S. Małachowskiego i K.N. Sapiehy.
Shi Huangdi, Szy Huang-ti, ur. ok. 260 r. p.n.e., zm. 210 r. p.n.e.,
cesarz chiński z dynastii Qin, panował 221–210 p.n.e.
tensometr
[łac.-gr.],
przyrząd do pomiaru liniowych odkształceń ciał poddanych działaniom obciążeń;
tlenowy aparat oddechowy, izolujący aparat oddechowy,
aparat z własnym zapasem sprężonego powietrza lub tlenu, umożliwiający oddychanie w ograniczonym czasie w atmosferze nie nadającej się do oddychania;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia