izolowany

Encyklopedia PWN

oleje stosowane do izolacji urządzeń i przewodów elektr.
oleje uzyskiwane w wyniku przeróbki ropy naftowej;
plazma
[gr.],
fiz. zjonizowana materia, tj. taka, w której atomy rozpadają się na dodatnio naładowane jony i swobodne elektrony;
nurek zaopatrzony w zakładane na stopy gumowe płetwy, ułatwiające poruszanie się pod wodą, oraz w aparat tlenowy lub powietrzny (akwalung), umożliwiający przebywanie pod wodą.
Pokrowski Michaił N., ur. 29 VII 1868, Moskwa, zm. 10 IV 1932, tamże,
historyk sowiecki;
policja komunalna, powołana XII 1939 w starostwach na podstawie zarządzenia generalnego gubernatora H. Franka z 17 XII 1939.

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia