oleje elektroizolacyjne
 
Encyklopedia PWN
oleje elektroizolacyjne,
oleje stosowane do izolacji urządzeń i przewodów elektr.
otrzymywane z głęboko rafinowanych frakcji olejowych, będących produktami próżniowej destylacji ropy naftowej; odznaczają się niską temperaturą krzepnięcia, dobrymi właściwościami dielektr., odpornością chem.; w celu poprawienia właściwości olejów elektroizolacyjnych dodaje się do nich niewielkie ilości substancji uszlachetniających, np. inhibitory utleniania, korozji, dodatki obniżające temperaturę krzepnięcia. Ze względu na zastosowanie oleje elektroizolacyjne dzielą się na: oleje transformatorowe, stosowane do izolowania, a także chłodzenia uzwojenia i rdzenia transformatorów oraz elektr. wyłączników olejowych; oleje kondensatorowe, stosowane do nasycania i napełniania kondensatorów; oleje kablowe, stosowane do nasycania izolacji włóknistej kabli.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia